Systemy zarządzania jakością produktów. Metody, analizy i oceny. Wydanie 2

 

 

Autor                     Krystyna Lisiecka

ISBN                      978-83-7875-092-5

Liczba stron          242

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013 (wydanie 2)

Cena                     Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Przedmiotem zainteresowania w pracy jest ocena jako składnik systemu zarządzania jakością. Ocena z jednej strony jest integralnym składnikiem systemu zarządzania, a z drugiej sama tworzy pewien określony podsystem systemu zarządzania organizacją. Na ocenę systemu zarządzania jakością składają się czynności wykonywane w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, w wyniku których zarządzający rozpoznaje stan realizacji określonego celu lub wiązki celów dotyczących przebiegu kształtowania jakości produktu i procesu jego nadzoru. Treścią książki są metody oceny i analizy systemu zarządzania jakością. Książka składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym scharakteryzowano modele zarządzania organizacją przez jakość oraz systemy zarządzania jakością produktów. W rozdziale drugim opisano metody analizy i oceny systemów zarządzania jakością (SZJ); wyróżniono i omówiono audyty oraz przegląd kierownictwa. W rozdziale trzecim przedstawiono rolę informacji w analizie i ocenie systemu zarządzania jakością. Rozdział czwarty poświęcono metodom oceny dojrzałości systemów zarządzania jakością.

 

Powrót do listy