Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów

 

 

 Autor                     Grzegorz Maciejewski

ISBN                      978-83-7246-606-8

Liczba stron          288

Format                   170 x 240 mm

Oprawa                  miękka

Rok wydania          2010

Cena                      5 zł
 

W rozdziale pierwszym rozstrzygnięto problemy terminologiczne związane z decyzjami podejmowanymi przez konsumentów, podkreślono wagę i znaczenie decyzji nabywczych w wymianie rynkowej oraz omówiono ich rodzaje. W rozdziale tym opisano także proces decyzyjny konsumentów, którego długość i przebieg uzależnione są od rodzaju podejmowanej decyzji oraz stopnia zaangażowania konsumenta. Rozważania w rozdziale drugim koncentrują się wokół głównego przedmiotu podjętych badań – ryzyka konsumenta. W trzecim rozdziale skupiono się na metodycznych aspektach badania ryzyka konsumentów. Rozdział czwarty otwiera charakterystyka cech demograficzno-ekonomicznych polskiego konsumenta, tworząc tym samym szerokie tło do zamieszczonych dalej analiz wyników badań bezpośrednich. Ostatni rozdział zawiera rozważania na temat ryzyka konsumenta na wybranych rynkach.

 

Powrót do listy