Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia

 

 

Autor                     Krzysztof Marcinek, Krystian Pera, Piotr Tworek,

                             Dorota Adamek-Hyska, Marcin Tomecki

ISBN                      978-83-7875-025-3

Liczba stron          240

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2012

Cena                     nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

 

Rozdział 1 przedstawia problematykę wstępnego etapu projektów inwestycyjnych, to jest generowanie pomysłów (propozycji) inwestycyjnych, ich definiowanie oraz wstępną ocenę.

Rozdział 2 jest poświęcony kolejnemu etapowi prac koncepcyjnych nad projektem, czyli pogłębionym pracom studialnym nad wstępnie zaakceptowaną propozycją inwestycyjną, służącym znalezieniu najlepszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych projektu. Rozdział 3 zawiera opis czynności realizowanych na etapie realizacji projektu. Rozdział 4 poświęcono problematyce wyceny, ewidencji i sprawozdawczości finansowej związanej z realizowanym przez przedsiębiorstwo projektem inwestycyjnym, rozliczania zakończonej budowy, a także ujmowania środków trwałych w budowie w sprawozdaniach finansowych.

Rozdział 5 ukazuje problematykę postaudytu projektu inwestycyjnego, czyli czynności ewentualnie podejmowanych przez przedsiębiorstwo już po zakończeniu realizacji projektu, a więc w trakcie eksploatacji powstałych dzięki projektowi obiektów.

 

 

Powrót do listy