Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych. Wybrane zagadnienia

 

 

Autor                     Krzysztof Marcinek, Monika Foltyn-Zarychta,

                              Krystian Pera, Piotr Saługa, Piotr Tworek

ISBN                      978-83-7246-634-1

Liczba stron          208

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2010

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

W rozdziale I omówiono ryzyko projektów inwestycyjnych w ujęciu najbardziej ogólnym, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak niepewność i ryzyko, źródła i specyfika ryzyka projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw, metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych itp. Rozdział II poświęcono analizie tradycyjnych metod kwantyfikacji ryzyka projektu inwestycyjnego. W rozdziale III dokonano przeglądu wybranych metod analitycznych. Rozdział IV poświęcono symulacji ryzyka. W rozdziale V przedstawiono procedurę, której celem jest zbadanie, czy możliwa jest lepsza i skuteczniejsza kwantyfikacja ryzyka projektu inwestycyjnego na podstawie metod, w których analiza oparta na zdyskontowanych saldach strumieni przepływów pieniężnych jest jedynie etapem analizy wartości strategicznej projektu.

 

Powrót do listy