Uwarunkowania rozwoju zatrudnialności pracowników w organizacji

 

 

 

Autor                     Izabela Marzec

ISBN                      978-83-7875-260-8

Liczba stron          336

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2015

Cena                     43 zł

 Dostępna wersja elektroniczna

Spis_treści

 

Całość publikacji składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów i zakończenia. Rozdział pierwszy jest wprowadzeniem do tematu. Wyjaśniono w nim sens pojęcia „zatrudnialność”, przedstawiono genezę i rozwój koncepcji zatrudnialności pracowników. Drugi rozdział prezentuje rezultaty analizy literatury przedmiotu, której celem była identyfikacja kluczowych uwarunkowań organizacyjnych i indywidualnych rozwoju zatrudnialności pracowników oraz jej efektów dla pracowników i organizacji. Rozdział trzeci koncentruje się na metodyce zrealizowanych badań empirycznych. W rozdziale czwartym przedstawiono rezultaty badań empirycznych. Omówiono w nim wyniki częściowo ustrukturyzowanych wywiadów przeprowadzonych z kadrą zarządzającą. Następnie zaprezentowano rezultaty badań ankietowych. W piątym rozdziale przedstawiono sformułowane na podstawie uzyskanych wyników badań empirycznych rekomendacje dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi dotyczące skutecznych sposobów wspierania rozwoju zatrudnialności pracowników we współczesnych organizacjach. Opracowano także zbiór zaleceń wspomagających pracowników w samodzielnym rozwijaniu zatrudnialności.

 

Powrót do listy