Marketing organizacji sieciowych usług profesjonalnych w procesie tworzenia wartości dla klienta

 

 

 

Autor                     Justyna Matysiewicz

ISBN                      978-83-7875-212-7

Liczba stron          258

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014

Cena                     5 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcono koncepcji usług w teorii ekonomii, określeniu miejsca usług profesjonalnych w teorii usług, a także zdefiniowaniu, klasyfikacji i charakterystyce kategorii usług profesjonalnych. W rozdziale drugim omówiono koncepcję sieci w naukach o zarządzaniu, zdefiniowano i podano klasyfikację sieci międzyorganizacyjnych. W rozdziale trzecim skoncentrowano się na zaprezentowaniu paradygmatów koncepcji marketingu w usługach profesjonalnych, przedstawieniu marketingu jako koncepcji koncentrującej się na budowaniu relacji i na zarządzaniu wartością dla klienta. W rozdziale czwartym zaprezentowano cele, założenia i metody zastosowane w badaniach konsumentów indywidualnych i jednostek usług profesjonalnych.

 

Powrót do listy