Zastosowanie wykładników Lapunowa do analizy ekonomicznych szeregów czasowych

 

 

Autor                     Monika Miśkiewicz-Nawrocka

ISBN                      978-83-7875-057-4

Liczba stron          170

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2012

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono podstawowe pojęcia i własności układów dynamicznych, w tym układów chaotycznych. Kolejne dwa rozdziały zawierają praktyczne zastosowania wykładników Lapunowa. W rozdziale czwartym wprowadzono pojęcie chaosu deterministycznego z szumem oraz przedstawiono metody identyfikacji chaosu w szeregach czasowych. W kolejnym rozdziale omówiono kwestię możliwości prognozowania układów chaotycznych oraz zaprezentowano metodę krótkookresowej predykcji chaotycznych szeregów czasowych opartą na pojęciu największego wykładnika Lapunowa. Rozdział piąty zawiera wyniki rekonstrukcji przestrzeni stanów dla wybranych ekonomicznych szeregów czasowych oraz oszacowanych wykładników Lapunowa.

 

Powrót do listy