Rozwój ekonomii jako dziedziny nauki ze szczególnym uwzględnieniem tendencji do specjalizacji

 

 

Autor                     Grażyna Musiał (red.)

ISBN                      978-83-7246-715-7

Liczba stron         140

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2011

Cena                     1 zł

 

Celem badań było przedstawienie tendencji zarysowujących się w trakcie rozwoju nauki ekonomii. Jedną z nich jest tendencja do specjalizacji wiedzy naukowej, a drugą - tendencja do integracji wiedzy. W toku rozwoju nauki tendencje te są przesłonięte przez różne meandry rzeczywistych dziejów nauki. Publikacja składa się z czterech rozdziałów, przy czym pierwszy ma charakter metodologiczny, a trzy następne mają charakter systematyczny. W pierwszym rozdziale podjęto zagadnienie specjalizacji w nauce i integracji w nauce w perspektywie ogólnoteoretycznej. Omówiono problem specjalizacji w ekonomii. W rozdziale drugim zaprezentowano usytuowanie ekonomii społecznej w systemie społeczno-gospodarczym. W trzecim rozdziale przedstawiono podstawy teoretyczne zjawisk i procesów właściwych dla gospodarki opartej na wiedzy. W czwartym rozdziale podjęto problem, jakim jest specjalizacja w obrębie rynków finansowych.

Powrót do listy