Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych

 

 

Autor                     Celina M. Olszak, Ewa Ziemba  (red.)

ISBN                      978-83-7246-627-3

Liczba stron          465

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2010

Cena                     Nakład wyczerpany

 

Spis_treści

 

W pierwszym rozdziale dokonano próby identyfikacji uwarunkowań i obszarów rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. W rozdziale drugim zidentyfikowano wyzwania, jakie stoją przed współczesnymi organizacjami, przedstawiono nowe oblicze organizacji i koncepcje zarządzania nimi. W kolejnej części monografii scharakteryzowano nowe oblicze i zadania administracji publicznej. Rozdział czwarty poświęcony został determinantom zachowań konsumentów na nowym rynku, z którym mamy do czynienia w dobie gospodarki opartej na wiedzy. W kolejnej części opracowania dokonano analizy i diagnozy współczesnego rynku pracy. Następny rozdział monografii został poświęcony analizie i ocenie zagrożenia wykluczeniem cyfrowym. Kolejne rozdziały zostały poświęcone systemom i technologiom informatycznym, które są niezbędne przy budowie efektywnej infrastruktury ICT na potrzeby społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

 

Powrót do listy