Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele prosumpcji systemów informatycznych zarządzania

 

 

Autor                     Małgorzata Pańkowska (red.)

ISBN                      978-83-7875-234-9

Liczba stron          212

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2015

Cena                     nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Przedmiotem rozważań w niniejszej monografii jest prosumpcja w biznesie i w branży systemów informatycznych zarządzania. W informatyce prosumpcja wymaga włączenia się (partycypacji) użytkownika w proces tworzenia systemów informatycznych. Pod pojęciem „partycypacja użytkownika” rozumie się wykorzystanie środowiska i sposobności oraz umożliwienie użytkownikom uczestniczenia w procesach rozwoju oprogramowania. Uczestnictwo i zaangażowanie użytkownika nie powinny być używane zamiennie. Zaangażowanie jest subiektywnym psychicznym stanem jednostki wobec systemu, uczestnictwo nawiązuje do zachowania i działań w procesie rozwoju systemu. Autorzy monografii przedstawiają rezultaty swoich własnych badań dotyczących praktyk, korzyści i ryzyka towarzyszącego prosumpcji oraz tego, czy użytkownicy systemów informatycznych dzięki prosumpcji uzyskują szczególną wartość dodaną i co zyskują dzięki niej przedsiębiorstwa informatyczne.

 

Powrót do listy