Rozwój polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów UE w okresie niestabilności w gospodarce światowej

 

 

 

Autor                     Iwona Pawlas

ISBN                      978-83-7875-193-9

Liczba stron          266

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014

Cena                     5 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

W pierwszym rozdziale omówiono teoretyczne aspekty rozwoju. W drugim rozdziale przedstawiono rozwój tendencji kryzysowych w krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2009 oraz przeanalizowano sytuację gospodarczą w tych krajach do końca 2012 r. W trzecim rozdziale zaprezentowano istotę wielowymiarowej analizy porównawczej oraz przebieg i możliwości zastosowania metod taksonomicznych, a następnie opisano wykorzystane w pracy metody badawcze, a w szczególności metodę taksonomicznej miary rozwoju Z. Hellwiga, metodę taksonomii wrocławskiej oraz metodę J.H. Warda. Czwarty rozdział pracy ma charakter analityczny. Opiera się wyłącznie na własnych obliczeniach. W piątym rozdziale zbadano handel zagraniczny Polski jako czynnik rozwoju polskiej gospodarki. Przeanalizowano wielkość, dynamikę oraz strukturę towarową polskiego handlu z Unią Europejską oraz określono obszary, w których Polska wypracowuje przewagę komparatywną w handlu, oraz te, gdzie występuje duża intensywność handlu wewnątrzgałęziowego.

 

Powrót do listy