Kształtowanie wyniku finansowego przez podmioty sprawozdawcze w Polsce

 

 

Autor                     Andrzej Piosik

ISBN                      978-83-7875-283-7

Liczba stron          312

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2016

Cena                     35 zł

Dostępna wersja elektroniczna

Spis_treści

 

 

Publikacja składa się z trzech podstawowych rozdziałów, wstępu i zakończenia. W rozdziale pierwszym dokonano wieloaspektowego przeglądu i analizy podstawowych definicji procesów kształtowania wyniku finansowego. Opisano rezultaty ważniejszych badań empirycznych związanych z wygładzaniem wyniku finansowego oraz raportowaniem „dużej” straty, publikowanych w literaturze przedmiotu. Szczególną uwagę poświęcono również kwestii metodyki badawczej w zakresie identyfikacji procesów kształtowania wyniku finansowego i jej ewolucji.  W rozdziale drugim identyfikowano procesy znaczącej redukcji wyniku finansowego / powiększania straty (ang. big bath) realizowane przez podmioty sprawozdawcze w Polsce. Trzeci rozdział został poświęcony procesom wygładzania wyniku finansowego oraz innym podstawowym celom kształtowania wyniku.

 

 

Powrót do listy