Metody prognozowania inflacji a decyzje polityki pieniężnej

 

 

 

Autor                     Agnieszka Przybylska-Mazur

ISBN                      978-83-7875-088-8

Liczba stron          179

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     5 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Ważną rolę w praktyce gospodarczej odgrywają prognozy zmiennych makroekonomicznych. Dzięki tym prognozom banki centralne oraz inne instytucje gospodarcze i finansowe mogą podejmować próby oszacowania przyszłej sytuacji w gospodarce. Prognozy wskaźników ekonomicznych, w tym również prognozy inflacji, mogą być wykorzystane do konstrukcji programów ekonomicznych, przez które w pracy rozumie się prowadzenie odpowiedniej polityki pieniężnej i gospodarczej oraz stymulowanie wzrostu gospodarczego. Prognozy inflacji mogą być również wykorzystane do podejmowania optymalnych decyzji finansowych i inwestycyjnych. Zbyt wysoka inflacja wywiera negatywny wpływ na wzrost gospodarczy, ponieważ inflacja oddziałuje na inwestycje, jak również na całkowitą efektywność czynników produkcji oraz wpływa na dobrobyt. W związku z tym istotnym narzędziem przy szacowaniu przyszłej sytuacji gospodarczo-finansowej jest prognoza inflacji. 

 

Powrót do listy