Wartość godziwa w rachunkowości finansowej i osłonowej w zakresie instrumentów finansowych

 

 

Autor                     Małgorzata Rówińska

ISBN                      978-83-7246-673-0

Liczba stron          183

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2011

Cena                     nakład wyczerpany

 

 

Spis_treści

 

 

Niniejsze opracowanie rozpoczyna rozdział poświęcony samej kategorii wartości godziwej. Kolejny rozdział szczegółowo charakteryzuje zakres wykorzystania wartości godziwej w procedurach wyceny. W trzecim rozdziale zaprezentowano cechy charakteryzujące rachunkowość osłonową, wskazując jako podstawową równoczesne w czasie odzwierciedlenie zmiany wartości pozycji podlegającej osłonie (narażonej na określone ryzyko) oraz pozycji chroniącej przed ryzykiem. Następny rozdział podejmuje problematykę odzwierciedlenia transakcji osłonowych w ewidencji księgowej. W ostatnim rozdziale pracy regulacjom prawa bilansowego, dotyczącym instrumentów finansowych (ich wyceny), przeciwstawiono unormowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego. Opracowanie kończą przykłady strategii osłonowych, wskazujące rozwiązania w zakresie wyceny, ujęcia w ewidencji księgowej i sprawozdaniu finansowym pozycji objętych daną strategią. W przykładach uwzględniono także regulacje prawa podatkowego oraz konsekwencje rozbieżności, wynikające z funkcjonowania obu praw, bilansowego i podatkowego.

 

 

Powrót do listy