Procesy kreowania wartości w strukturach sieciowych

 

 

Autor                     Włodzimierz Rudny, Barbara Woźniak-Sobczak (red.)

ISBN                      978-83-7875-124-3

Liczba stron          230

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

W pierwszym rozdziale zidentyfikowano elementy, atrybuty i zadania sieciowego modelu biznesu. Wskazano w nim na istniejącą potrzebę umiejętnego definiowania i redefiniowania modelu biznesowego i konieczność traktowania jej jako kluczowej kompetencji sprzyjającej budowaniu wartości. W drugim rozdziale scharakteryzowano procesy tworzenia relacji kompetencyjnych między partnerami sieciowymi. Trzeci rozdział zawiera głęboką analizę zasad pozyskiwania, utrzymywania i intensyfikowania relacji w ramach portfela klientów organizacji sieciowej. Czwarty rozdział identyfikuje wyznaczniki efektywności procesów tworzenia wartości przez organizacje sieciowe. Na gruncie badań literaturowych i przeglądu rozwiązań finansowo-prawnych zaproponowano w nim systematykę konkretnych formuł umożliwiających kwantyfikację ścisłości związków sieciowych oraz ocenę ich efektywności. Treść tych rozdziałów umożliwiła w piątym rozdziale identyfikację determinant stymulujących i destrukcyjnych kreowania wartości w procesach zarządzania. Ich monitoring i zastosowanie w procesach zarządczych powinny sprzyjać wykorzystaniu szans i minimalizowaniu zagrożeń w kreowaniu i korzystaniu z wytworzonej wartości.

 

Powrót do listy