Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych

 

Autor                     Sławomir Smyczek

ISBN                      978-83-7246-964-9

Liczba stron          348

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2007

Cena                     nakład wyczerpany

 

Spis_treści

 

 

Praca składa się z sześciu rozdziałów, wstępu i zakończenia. W pierwszym rozdziale rozstrzygnięto problemy terminologiczne związane z zachowaniami konsumentów; przedstawiono ich specyfikę na rynku usług finansowych na tle szeroko pojętych zachowań finansowych. W rozdziale drugim omówiono istotę modeli zachowań konsumentów i ich klasyfikacją. W rozdziale trzecim został przedstawiony rynek usług finansowych, jako układ instytucjonalny, w którym przebiegają zachowania konsumentów. W rozdziale czwartym zaprezentowano podstawy metodyczne budowy modeli rynkowych zachowań konsumentów. Rozdziały piąty i szósty zawierają wyniki badań bezpośrednich.

 

 

Powrót do listy