Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji

 

 

Autor                     Elżbieta Sojka

ISBN                      978-83-7246-948-9

Liczba stron          211

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2007

Cena                     nakład wyczerpany

 

Spis_treści

 

W pracy podjęto próbę wielopłaszczyznowej analizy procesów migracji ludności województwa śląskiego w latach 1990-2003 oraz pokazano rozwój demograficzny tego województwa na tle Polski. Opracowanie stanowi uwieńczenie wieloletnich badań procesów demograficznych w regionie śląskim, wynikiem czego są publikacje głównie w „Wiadomościach Statystycznych”, „Studiach Demograficznych” i „Śląskim Przeglądzie Statystycznym”. Opracowanie składa się z siedmiu rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie do problemu. Drugi rozdział poświęcono metodologicznym aspektom stosowania metod ilościowych w badaniach demograficzno-społecznych. Rozdział trzeci przedstawia obszerną analizę zróżnicowania rozwoju demograficznego województwa śląskiego na tle pozostałych województw Polski. W czwartym rozdziale przedstawiono teoretyczne podstawy badań nad migracjami. Rozdział piąty poświęcono analizie procesów migracyjnych w województwie śląskim w latach 1990-2001. W rozdziale szóstym oszacowano modele czynników determinujących przemieszczenia migracyjne ludności województwa śląskiego. W rozdziale siódmym podjęto próbę ilościowej analizy związku między rozwojem społeczno-gospodarczym i migracjami ludności.

Powrót do listy