Gospodarka światowa w XXI wieku - mechanizmy i sprzężenia

 

 

Autor                     Tadeusz Sporek (red.)

ISBN                      978-83-7875-159-5

Liczba stron          199

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     5 zł

 Dostępna wersja elektroniczna

Spis_treści

 

W pierwszym rozdziale przeanalizowano kondycję gospodarki światowej w I dekadzie XXI wieku i nakreślono jej ogólny obraz w badanym okresie. Druga część została poświęcona zagadnieniu międzynarodowej wymiany towarów we współczesnej gospodarce światowej. Rozdział trzeci zawiera problematykę międzynarodowych przepływów kapitałowych na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem przepływów kapitałowych w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W rozdziale czwartym podjęto się opisu zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczym pod wpływem rozwoju technologicznego. Przedmiotem analizy rozdziału piątego jest ocena wpływu współczesnych uwarunkowań na konkurencję i współpracę jako alternatywnych rodzajów relacji między podmiotami gospodarczymi. Problematyka rozdziału szóstego koncentruje się na koncepcji Zrównoważonego Rozwoju (ZR) jako alternatywnej drogi rozwoju dla gospodarki globalnej. W rozdziale siódmym podjęta została analiza znaczenia surowców energetycznych w gospodarce światowej. W rozdziale ósmym wskazano na kraje i regiony gospodarki światowej, które są wiodące pod względem innowacyjności.

 

Powrót do listy