Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego

 

 

Autor                     Tadeusz Sporek (red.)

ISBN                      978-83-7246-678-5

Liczba stron         407

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2011

Cena                     1 zł

 
Opracowanie podzielono na trzy części tematyczne. Część pierwsza obejmuje zagadnienia związane z gospodarczymi, społecznymi i politycznymi aspektami procesów globalizacji, druga dotyczy implikacji współczesnego kryzysu światowego, w części trzeciej zawarto zagadnienia poświęcone integracji europejskiej w nowej perspektywie. Oddana do rąk czytelnika monografia jest bogatą i aktualną lekturą z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i gospodarki światowej, która dostarczy wiele bardzo ciekawych i ważnych informacji. Można ją polecić zarówno pracownikom naukowym, studentom na wszystkich kierunkach uczelni ekonomicznych, jak i słuchaczom studiów doktoranckich.

 Powrót do listy