Pozycja wybranych krajów we współczesnej gospodarce światowej – diagnoza i perspektywy

 

 

Autor                     Tadeusz Sporek (red.)

ISBN                      978-83-7246-628-0

Liczba stron          198

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2010

Cena                     1 zł

 

Spis_treści

 

W rozdziale pierwszym przedstawiono pozycję USA na arenie międzynarodowej. W drugiej części pracy podjęto próbę oceny wpływu uwarunkowań kulturowych na ewolucję pozycji japońskiej gospodarki we współczesnej gospodarce światowej. Trzeci rozdział opracowania obejmuje analizę specyfiki i znaczenia rozwoju gospodarczego Chin dla międzynarodowych stosunków gospodarczych. W rozdziale czwartym zaprezentowano międzynarodową pozycję Federacji Rosyjskiej w układzie sił gospodarczych i politycznych współczesnej gospodarki światowej. W części dotyczącej miejsca i roli Ukrainy w gospodarce światowej omówiono przemiany społeczne i polityczne zachodzące w tym państwie w następstwie Pomarańczowej Rewolucji oraz związany z nimi proces stopniowego otwierania ukraińskiej gospodarki. W rozdziale szóstym dokonano analizy sytuacji społeczno-gospodarczej krajów Zachodnich Bałkanów i Turcji na tle Unii Europejskiej na początku XXI wieku.

 

Powrót do listy