Skutki integracji i globalizacji wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej

 

 

Autor                     Tadeusz Sporek (red.)

ISBN                      978-83-7246-720-1

Liczba stron          262

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2011

Cena                     1 zł

 

Spis_treści

 

Praca składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów oraz zakończenia. W pierwszym rozdziale przedstawiono istotę i specyfikę transformacji polityczno-gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej, której głównym stymulatorem była Polska. W drugiej części pracy podjęto próbę oceny wpływu integracji na zmiany pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki, z uwzględnieniem warunków światowego kryzysu gospodarczego.  W rozdziale trzecim zaprezentowano Czechy i Słowację jako kraje, których powstanie związane jest z procesem dezintegracji politycznej.  W czwartym rozdziale opisano proces zacieśniania relacji między Litwą, Łotwą i Estonią a Wspólnotami Europejskimi/Unią Europejską. W rozdziale piątym podjęta została analiza przemian gospodarczych i politycznych zachodzących w Bułgarii i Rumunii na przełomie XX i XXI wieku. W rozdziale szóstym zawarto analizę przemian społeczno-ekonomicznych dokonujących się w Słowenii i w Chorwacji od początku lat 90. XX wieku. Rozdział siódmy zawiera próbę analizy zmian ustrojowych, które nastąpiły na początku lat 90. ubiegłego stulecia na Ukrainie i na Węgrzech.

 

Powrót do listy