Współpraca gospodarcza w regionie Azji - stan obecny i perspektywy rozwoju

 

 

Autor                     Tadeusz Sporek (red.)

ISBN                      978-83-7875-051-2

Liczba stron          240

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

W pierwszym rozdziale pracy podjęto próbę scharakteryzowania czynników wpływających na społeczną i polityczną sytuację w krajach azjatyckich wraz ze wskazaniem potencjalnych problemów, które w przyszłości mogą zagrozić stabilności regionu.  W drugim rozdziale podjęto próbę oceny wpływu wybranych elementów kultury na współpracę gospodarczą w regionie Azji.  W trzecim rozdziale przeprowadzono analizę zróżnicowania wybranej grupy 14 krajów Azji pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Czwarty rozdział poświęcony jest procesom integracyjnym w Azji.  W piątym rozdziale przeprowadzono analizę zmian pozycji najważniejszych gospodarek azjatyckich oraz całego regionu Azji w handlu międzynarodowym. W szóstym rozdziale podjęto się analizy atrakcyjności regionu azjatyckiego w ujęciu napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Chin i Indii. W siódmym rozdziale na podstawie wybranych wskaźników opisano działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną realizowaną w regionie Azji. W ósmym rozdziale dokonano analizy współpracy azjatyckiej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

 

Powrót do listy