Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski

 

Autor                     Tadeusz Sporek

ISBN                      978-83-7246-535-1

Liczba stron          492

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2010

Cena                     nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Celem niniejszego opracowania jest analiza rozmiarów i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych i inwestycji portfelowych na terytorium Polski w latach 1995-2009, w kontekście napływu kapitału zagranicznego do regionu Europy Środkowowschodniej na tle międzynarodowego przepływu kapitału przed i po kryzysie finansowym. W pierwszym rozdziale zaprezentowano globalizację gospodarki światowej i nowy regionalizm.  W drugim rozdziale przedstawiono międzynarodową integrację gospodarczą – jej ujęcia teoretyczne. Trzeci rozdział zawiera analizę globalnego kryzysu finansowego i jego implikacje dla rynku Unii Europejskiej i całego świata. W czwartym rozdziale podjęto próbę zdefiniowania korporacji transnarodowych, a także scharakteryzowania największych korporacji na świecie. W piątym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów regionu Europy Środkowowschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

 

 

Powrót do listy