Determinanty oraz skutki wynikowo-bilansowe identyfikacji i rozliczania wartości firmy w grupie kapitałowej

 

 

Autor                     Marzena Strojek-Filus

ISBN                      978-83-7875-110-6

Liczba stron          209

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     5 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Głównym celem podjętych przez autorkę badań jest wykazanie i ocena skutków zróżnicowanej identyfikacji wartości firmy oraz analiza determinant tej wielkości i jej odpisów w grupie kapitałowej. W publikacji zostały przedstawione konsekwencje skutków stosowania różnych metod pomiaru oraz rozliczania dodatniej i ujemnej wartości firmy dla tworzenia obrazu sytuacji finansowej grupy kapitałowej w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym. W pracy zbadano wskazane problemy w dwóch płaszczyznach: teoretycznej i empirycznej. W części teoretycznej zastosowano krytyczną analizę literatury i kompleksową analizę rozwiązań sfery regulacyjnej dotyczących badanego problemu. W części empirycznej pracy wykorzystano metody statystyczne.

 

Powrót do listy