Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Afryki Subsaharyjskiej

 

Autor                     Stanisław Swadźba (red.)

ISBN                      978-83-7875-372-8

Liczba stron          178

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2017

Cena                     20 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

 

W pierwszej części naszego opracowania (rozdział 1) przedstawiono rozwój gospodarczy krajów Afryki Subsaharyjskiej w ujęciu historycznym. Pokazano również zróżnicowanie tej grupy krajów. W drugiej części (rozdziały 2-7) ukazano czynniki, które wpłynęły na zróżnicowanie krajowych systemów gospodarczych państw Afryki Subsaharyjskiej, a tym samym mogły mieć wpływ na wzrost i rozwój gospodarczy tych państw. Omówiono kulturowe uwarunkowania gospodarowania (rozdział 2) oraz system i jakość sprawowania władzy w tym regionie gospodarki światowej (rozdział 3), własność i jej ochronę (rozdział 4), mechanizm regulacji na rynku dóbr (rozdział 5), problem nierówności dochodowych i ubóstwa (rozdział 6) oraz instytucjonalne uwarunkowania rynku pracy w wybranej grupie krajów Afryki Subsaharyjskiej (rozdział 7). Natomiast w trzeciej części (rozdział 8) – na podstawie zawartych wcześniej informacji – pokazano systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego tej grupy krajów. W pracy starano się uchwycić wpływ czynników instytucjonalnych (sfera regulacji) na wyniki ekonomiczne (sfera realna) oraz pokazać, które rozwiązania systemowe bardziej sprzyjają wzrostowi i rozwojowi gospodarczemu krajów Afryki Subsaharyjskiej.

 

Powrót do listy