Przejdź do menu Przejdź do treści

Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej

 

 

Autor                     Stanisław Swadźba (red.)

ISBN                      978-83-7875-206-6

Liczba stron          168

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją rozważań zawartych w publikacji „Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Zagadnienia teoretyczne”. Zostało poświęcone wybranej grupie krajów, a mianowicie krajom Unii Europejskiej (UE). Można w nim wyodrębnić trzy części. W pierwszej z nich (rozdział 1) przedstawiono – na podstawie dostępnych danych statystycznych – wzrost i rozwój gospodarczy obecnych krajów Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat. Druga (rozdziały 2-8) zawiera analogiczne rozdziały jak w pierwszej publikacji, z tym, że odnoszą się już do krajów Unii Europejskiej. Są to rozdziały, w których omówiono kulturowe i polityczne uwarunkowania działalności gospodarczej, ochronę praw własności, mechanizm regulacji na rynku dóbr, nierówności dochodowe, regulacje rynku pracy oraz rozwój i strukturę systemu finansowego w krajach Unii Europejskiej. Natomiast w trzeciej części (rozdział 9) – na podstawie zawartych wcześniej informacji – podjęto próbę pokazania wpływu systemu gospodarczego na wzrost i rozwój gospodarczy tej grupy krajów.

 

Powrót do listy

Dołącz do nas

Nasi partnerzy