Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Zagadnienia teoretyczne

 

Autor                     Stanisław Swadźba (red.)

ISBN                      978-83-7875-163-2

Liczba stron          150

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

Niniejsza praca składa się z 9 części. Pierwsza z nich ma charakter wprowadzający i dotyczy problematyki wzrostu i rozwoju gospodarczego w ogóle. W drugiej części ukazano kulturowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego, a w trzeciej – polityczne uwarunkowania (system sprawowania władzy a wzrost i rozwój gospodarczy). W kolejnych rozdziałach zajęto się już wyłącznie systemem gospodarczym. W czwartej części omówiono własność i jej ochronę w kontekście wzrostu i rozwoju gospodarczego. Mechanizm regulacji i jego wpływ na wzrost i rozwój gospodarczy pokazano w piątym rozdziale. Nierówności dochodowe, które mają wpływ na wzrost i rozwój gospodarczy w skali makro, omówiono w szóstej części pracy. Istotne znaczenie ma również regulacja rynku pracy. Wpływ tego czynnika pokazano w części siódmej. Z kolei wpływ systemu finansowego ukazano w rozdziale ósmym. W ostatniej części niniejszego opracowania – systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego – przedstawiono główne wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.

 

Powrót do listy