Systemy gospodarcze. Analiza porównawcza

 

 

Autor                     Stanisław Swadźba (red.)

ISBN                      978-83-7246-707-2

Liczba stron          234

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2011

Cena                     1 zł

 

Spis_treści

 

Celem opracowania jest analiza porównawcza systemów gospodarczych, głównie w sferze regulacyjnej. Analiza ta obejmuje systemy gospodarcze wyodrębnionych regionów gospodarki światowej i wybranych wewnątrz danego subsystemu krajów (w przypadku większej liczby państw zaliczanych do danego subsystemu starano się wybrać reprezentatywne dla danej grupy kraje). Omówiono systemy gospodarcze wybranych państw ze szczególnym uwzględnieniem ich ewolucji w dwóch ostatnich dekadach (na przełomie XX i XXI wieku), a zwłaszcza zmian, jakie w nich zaszły w ostatnich latach, głównie w wyniku kryzysu gospodarczego. Praca składa się z 11 rozdziałów. Starano się w nich uchwycić tendencje, jakie wykazują krajowe systemy gospodarcze na świecie w ostatnich dekadach.

 

Powrót do listy