Systemy gospodarcze i ich ewolucja w kierunku jednolitego europejskiego obszaru walutowego

 

 

 

Autor                     Stanisław Swadźba (red.)

ISBN                      978-83-7246-585-6

Liczba stron          478

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania          2008

Cena                      nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

Niniejsza książka jest kolejną publikacją z cyklu „Systemy gospodarcze i ich ewolucja” przygotowaną przez Zakład Systemów Gospodarczych Katedry Ekonomii Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. We wcześniejszych opracowaniach zajmowaliśmy się systemami gospodarczymi i ich ewolucją w ogóle, a następnie systemami gospodarczymi krajów Unii Europejskiej, w tym Polski i innych krajów postsocjalistycznych (w kontekście transformacji systemowej oraz ich członkostwa w UE) . Przedmiotem naszych rozważań były między innymi doświadczenia pierwszych lat członkostwa oraz ewolucja ich systemów gospodarczych w kierunku modelu unijnego. Obecna problematyka jest więc w pewnym stopniu kontynuacją wcześniejszego dorobku. Powstanie i rozwój jednolitego europejskiego obszaru walutowego (strefy euro) ma bowiem istotny wpływ na systemy gospodarcze krajów członkowskich.

 

Powrót do listy