Zarządzanie ryzykiem transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw

 

 

 

Autor                     Artur Świerczek

ISBN                      978-83-7875-034-5

Liczba stron          353

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2012

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

Monografia obejmuje wstęp, pięć rozdziałów, zakończenie oraz szczegółowy załącznik zawierający charakterystykę badań bezpośrednich. Pierwsze trzy rozdziały mają charakter teoretyczny, dwa kolejne natomiast metodyczno-empiryczny. W pierwszym rozdziale przedstawiono teoretyczny fundament koncepcji łańcucha dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem jej pluralistycznego charakteru, wyznaczającego ramy interpretacyjne koncepcji. W rozdziale drugim podjęto próbę sformułowania spójnej koncepcji współdziałania przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw. W rozdziale trzecim podjęto studia nad złożoną i wieloaspektową problematyką czynników ryzyka oraz powodowanych przez nie zakłóceń. Rozważania zawarte w drugim i trzecim rozdziale pracy stanowiły podstawę konstrukcji czwartego rozdziału. Poruszono w nim problematykę transmisji i wzmacniania zakłóceń w łańcuchach dostaw, której nośnikiem jest współdziałanie przedsiębiorstw. Tematykę piątego rozdziału pracy stanowi ryzyko transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw.

 

Powrót do listy