Przejdź do menu Przejdź do treści

Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym

Głównym celem pracy jest ocena zachowań konsumpcyjnych ludzi w wieku starszym. Podjęty problem badawczy zrealizowano na podstawie danych pozyskanych z badań bezpośrednich (ilościowych i jakościowych). Podmiotem badania stali się konsumenci indywidualni, którzy ukończyli 60. rok życia. W badaniu skoncentrowano się na preferencjach nabywczych i postawach ludzi starszych wobec różnych dóbr i usług konsumpcyjnych. Zbadano także sytuację społeczną seniorów oraz oceniono ich subiektywny stan zdrowia, a także sprawność fizyczną i intelektualną. Jednym z celów badania było poznanie opinii respondentów na temat przeobrażeń na rynku oraz zdobycie informacji o wpływie narzędzi marketingowych na ich zachowania. Ważnym zadaniem badawczym była także ocena sytuacji materialnej, struktury miesięcznych wydatków budżetowych oraz przebiegu procesu decyzyjnego. Dzięki badaniom psychologicznym stworzono psychospołeczny profil starszych konsumentów.

AutorMarcin Świtała
ISBN978-83-7246-639-6
Rok wydania2011
Liczba stron201
Format B5
Wersja elektroniczna
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3