Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym

 

 

Autor                     Marcin Świtała

ISBN                      978-83-7246-639-6

Liczba stron          201

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2011

Cena                     1 zł

 

Spis_treści

 

Głównym celem pracy jest ocena zachowań konsumpcyjnych ludzi w wieku starszym. Podjęty problem badawczy zrealizowano na podstawie danych pozyskanych z badań bezpośrednich (ilościowych i jakościowych). Podmiotem badania stali się konsumenci indywidualni, którzy ukończyli 60. rok życia. W badaniu skoncentrowano się na preferencjach nabywczych i postawach ludzi starszych wobec różnych dóbr i usług konsumpcyjnych. Zbadano także sytuację społeczną seniorów oraz oceniono ich subiektywny stan zdrowia, a także sprawność fizyczną i intelektualną. Jednym z celów badania było poznanie opinii respondentów na temat przeobrażeń na rynku oraz zdobycie informacji o wpływie narzędzi marketingowych na ich zachowania. Ważnym zadaniem badawczym była także ocena sytuacji materialnej, struktury miesięcznych wydatków budżetowych oraz przebiegu procesu decyzyjnego. Dzięki badaniom psychologicznym stworzono psychospołeczny profil starszych konsumentów.

 

Powrót do listy