Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych. Analiza modelowa rozwoju regionów

 

 

Autor                     Włodzimierz Szkutnik (red.)

ISBN                      978-83-7875-216-5

Liczba stron          401

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014

Cena                     Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna 

 

Spis_treści

 

W niniejszej monografii odnoszącej się tematycznie do analizy relacji w sferze społeczno-gospodarczej uwzględniono relacje między podmiotami indywidualnymi instytucjonalnymi zachodzące na rynkach pracy, rynku finansowym i w węższym sensie rynku kapitałowym. Dla oceny relacji zachodzących w szerokim zakresie w układzie międzynarodowym konieczna staje się znajomość procesów wewnętrznych obserwowanych w kraju. Stąd tematyka wielu opracowań zamieszczonych w tej pracy dotyczy właśnie analizy procesów integrujących stosunki pracy, stosunki społeczne, gospodarcze i kapitałowe w odniesieniu do regionu kraju w aspekcie rozwojowym. Pewna grupa opracowań ma charakter porównań międzynarodowych i stricte tematycznie jest związana z innym niż Polska określonym krajem w mniejszym lub większym stopniu zintegrowanym gospodarczo z Polską.

 

Powrót do listy