Wybrane aspekty modelowania statystycznego i analiz zagadnień rynku kapitałowego oraz rynku pracy w koncepcji zarządzania ryzykiem

 

 

Autor                     Włodzimierz Szkutnik (red.)

ISBN                      978‑83‑7875‑167‑0

Liczba stron          204

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

W prezentowanej obecnie monografii uwzględniono osiągnięcia autorów w ramach badań własnych i statutowych, co stało się podstawą do opublikowania pracy zwartej. Ponadto na podstawie przeprowadzonych badań opublikowane zostały liczne artykuły i wygłoszone liczne referaty na kanwie tematyki podjętej przez autorów w swych badaniach. Należy zwrócić też uwagę na promocyjny charakter opracowania w sensie doskonalenia i podwyższania kwalifikacji zawodowych przez autorów opracowania. Część badań była prowadzona z myślą o przygotowywanych rozprawach doktorskich i habilitacyjnych.

 

Powrót do listy