Wybrane języki opisu problemów optymalizacyjnych

 

 

Autor                     Krzysztof Targiel

ISBN                      978-83-7246-498-9

Liczba stron          109

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2009

Cena                     Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Celem pracy jest przystępne przedstawienie podstaw wybranych języków opisu problemów optymalizacyjnych tak, by czytelnik mógł sam rozpocząć pisanie swoich własnych modeli. Starano się na bardzo prostym przykładzie przedstawić w sposób opisowy zasadnicze elementy języka, by następnie w sposób mniej opisowy, ale za to precyzyjniejszy, podać składnię najważniejszych elementów języka. Praca może także służyć wyborowi właściwego środowiska ze względu na własności języka. W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawy teoretyczne. Drugi rozdział zawiera opis czterech najbardziej popularnych języków opisu problemów optymalizacyjnych. Są nimi: AMPL (A Mathematical Programming Language), GAMS (The General Modeling System), LINGO oraz AIMMS. Trzeci rozdział przynosi analizę porównawczą czterech wybranych języków.

 

Powrót do listy