Decyzje optymalne w wybranych obszarach praktyki gospodarczej

 

 

Autor                     Tadeusz Trzaskalik (red.)

ISBN                      978-83-7875-162-5

Liczba stron          138

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Niniejsze opracowanie dokumentuje działalność polskiej sekcji INFORMS (The Instytut for Operations Research and Management). Sekcja ta zorganizowała kolejne spotkanie robocze, które odbyło się w marcu 2013 roku. Spotkanie to zaowocowało kilkoma interesującymi referatami, które po rozszerzeniu do wersji artykułowej stanowią kolejne rozdziały tej pracy. Publikacja „Decyzje optymalne w wybranych obszarach praktyki gospodarczej” składa się z pięciu niezależnych części, przygotowanych przez różnych autorów. Pierwsza z nich to spojrzenie na proces podejmowania decyzji w komunikacji miejskiej. W drugiej zajęto się problematyką wielokryterialnego spojrzenia na problem bilansu energetycznego w budynkach. Trzecia część dotyczy praktycznych aspektów decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie, związanych z inwestycjami w obszarze technologii informatycznych. W czwartej, związanej z organizacją pracy magazynu wysokiego składowania, zaprezentowano algorytmy pozwalające na usprawnienie funkcjonowania tego magazynu. Wreszcie piąta to propozycja procedury optymalizacyjnej, opartej na algorytmach genetycznych, zaimplementowanej w MRP.

 

Powrót do listy