Konkurencyjność międzynarodowa a rozwój gospodarczy. Przypadek Polski na tle krajów UE

 

 

Autor                     Magdalena Tusińska

ISBN                      978-83-7875-186-1

Liczba stron          208

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

Niniejsze opracowanie składa się ze wstępu, czterech związanych ze sobą rozdziałów, zakończenia, wykazu bibliografii, spisu tabel i rysunków oraz aneksu statystycznego. W pierwszym rozdziale przyjęto podejście deskryptywne. Usystematyzowano wiedzę na temat konkurencyjności i omówiono kontrowersje towarzyszące powstaniu koncepcji konkurencyjności. Rozdział drugi rozwija wątek dotyczący teorii rozwoju społeczno-gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem etapowych koncepcji rozwoju. Trzeci rozdział, empiryczny, zawiera analizę konkurencyjności gospodarek krajów UE. W czwartym rozdziale podjęto wątek roli państwa w kontekście kreowania konkurencyjności gospodarki.

 

Powrót do listy