Redystrybucyjna funkcja finansów publicznych w ujęciu teoretycznym

 

 

 

Autor                     Artur Walasik

ISBN                      978-83-7246-442-2

Liczba stron          277

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2008

Cena                     nakład wyczerpany

 

 

Spis_treści

 

Pierwszy rozdział obejmuje zagadnienia dotyczące konstruowanych w literaturze przedmiotu dezyderatywnych modeli redystrybucji.  W rozdziale drugim przedstawiono istotę mechanizmu redystrybucji bezpośredniej. Rozdział trzeci przedstawia założenia pośredniego mechanizmu redystrybucji. W rozdziale czwartym określono redystrybucyjne skutki opodatkowania dochodów osobistych. Rozdział piąty przedstawia zagadnienia dotyczące redystrybucyjnych skutków opodatkowania konsumpcji. W rozdziale szóstym skoncentrowano się na identyfikacji redystrybucyjnych aspektów systemu transferów socjalnych. Ostatni rozdział poświęcono zagadnieniom wykorzystania do realizacji redystrybucji pośredniej wydatków publicznych na dostarczanie dóbr społecznych.

 

Powrót do listy