Komunikacja medialna placówek oświatowych jako instytucji usług publicznych. Studium przypadku

 

 

Autor                     Zbigniew Widera, Paweł Sarna

ISBN                      978-83-7875-268-4

Liczba stron          323

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2015

Cena                     25 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Publikacja została wsparta wynikami i wnioskami z przeprowadzonych unikatowych badań − należy przy tym zastrzec, że były to badania kilkuaspektowe, ograniczone do określonego terytorium. Celem autorów była analiza komunikacji z mediami i z wykorzystaniem instrumentów mediów placówek oświatowych podległych Kuratorium Oświaty w Katowicach. Uzyskane wyniki mogą jednakże stanowić materiał porównawczy dla podobnych badań, które są lub mogą być prowadzone w innych regionach. Instytucje oświatowe w różnych regionach, pomimo różnic wynikających z warunków lokalnych, wykazują wiele podobieństw w swojej działalności. Rozdział pierwszy ma charakter uniwersalny, pozornie abstrahujący od drugiej części książki, w której prezentowane są wyniki badań. W rozdziale drugim scharakteryzowano zadania i rolę rzecznika prasowego Kuratorium Oświaty, a także przytoczono formy kontaktów z prasą, radiem i telewizją. Rozdział trzeci stanowi studium przypadku miesięcznika „Magazyn Szkolny”. Treścią rozdziału czwartego są badania nad witrynami internetowymi szkół w województwie śląskim. Ich celem było określenie funkcji pełnionych przez te witryny.

 

Powrót do listy