Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór

 

 

Autor                     Michał Tomasz Wilczek

ISBN                      978-83-7875-324-7

Liczba stron          400

Format                  190 x 280 mm

Oprawa                 twarda

Rok wydania         2016

Cena                     55 zł

 

Spis_treści

 

W publikacji przedstawiono 173 przemysłowe spółki akcyjne działające w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym, a także reprodukcje ponad 210 emitowanych przez nie papierów wartościowych, głównie akcji. Prezentowane spółki podzielono według branż, w których działały. Wyróżniono przemysły: węglowy i górniczo-hutniczy; naftowy; mineralny i budowlany; energetyczny; metalowy, maszynowy i elektrotechniczny; chemiczny; drzewny i papierniczy; włókienniczy, odzieżowy i konfekcyjny; spożywczy; cukrowniczy i inne. Klasyfikacja ta odpowiada tej stosowanej w okresie międzywojennym w gospodarce polskiej. Podziału dokonano ze względu na dominujący rodzaj działalności spółki. Ma on charakter umowny, gdyż wiele spółek prowadziło działalność zróżnicowaną. Prezentowane reprodukcje pochodzą ze zbiorów autora.

 

Powrót do listy