Przejdź do menu Przejdź do treści

Od restrukturyzacji do likwidacji spółek handlowych

Wspólnym zamiarem autorów niniejszego opracowania było poddanie analizie wybranych zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek handlowych w sytuacjach kryzysowych. Pod tym nieścisłym pojęciem kryją się różne okoliczności, w których albo wola wspólników, albo okoliczności faktyczne, albo oba te czynniki wymagają podjęcia określonych działań prawnych. Jedne z nich prowadzą do dobrowolnego lub przymusowego zakończenia działalności, inne mają na celu uniknięcie tej najdalej idącej konsekwencji poprzez próbę podtrzymania – w odpowiednio zmienionym kształcie – dotychczasowej aktywności gospodarczej. Obecność tych mechanizmów jest niezbędna zarówno z punktu widzenia wierzycieli, jak i samych przedsiębiorców. Dla tych pierwszych sformalizowana procedura likwidacyjna, upadłościowa lub restrukturyzacyjna ma minimalizować ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta lub zakończeniem przez niego dotychczasowej działalności. Dla drugich prawo tworzy płaszczyznę, na której wierzyciele mogą uzgodnić warunki dalszego funkcjonowania przedsiębiorcy, a gdy opcja taka nie wchodzi w grę, umożliwia legalne zamknięcie podmiotu. Pozostawienie tej ostatniej kwestii uznaniu samego przedsiębiorcy stanowiłoby przy tym poważne zagrożenie dla interesów jego kontrahentów.

Redakcja naukowaAleksander Jerzy Witosz, Ewa Janik
ISBN978-83-7875-280-6
Rok wydania2015
Liczba stron152
Format B5
Wersja elektroniczna
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3