Strategiczny controlling wartości przedsiębiorstwa

 

 

Autor                     Barbara Woźniak-Sobczak (red.)

ISBN                      978-83-7246-681-5

Liczba stron          241

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2011

Cena                     1 zł

 

Spis_treści

 

W pierwszym rozdziale omówiono dylematy tworzenia wartości wynikających z atrybutów otoczenia przedsiębiorstwa i jego pozycji w tym otoczeniu. W drugim rozdziale rozpoznano specyfikę funkcyjnej metody controllingu strategicznego, wynikającej z uwarunkowań występujących w łańcuchu procesów tworzących wartość. Treści trzeciego rozdziału przewodzi myśl zawarta w apelu autorów odczytywanego kodu wartości „Powstrzymaj jakąkolwiek działalność, jeśli wartość odejmowana jest prawie tak duża lub większa niż uzyskiwana”. W czwartym rozdziale podkreśla się znaczenie uwarunkowań decyzyjnych w obszarze zarządzania wartością, wynikających z nadzoru korporacyjnego i właścicielskiego. Treść piątego rozdziału ilustruje uwarunkowania rozwoju firm w zależności od umiejętności organizowania przez kierownictwo będących w jego dyspozycji zasobów i możliwości, których rezultatem jest konkurowanie kosztowe w otoczeniu. W szóstym rozdziale zidentyfikowano możliwości rekonfiguracji obserwowanych pozornie, tzw. łatwych reakcji przedsiębiorstw na strukturalne i właściwe dla danego rynku kryzysy wyrażające się w podejmowaniu decyzji o „wyjściu z rynku”.

 

Powrót do listy