Rezerwy celowe w systemie rachunkowości banku

 

 

Autor                     Aneta Wszelaki

ISBN                      978-83-7246-711-9

Liczba stron          113

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2011

Cena                     1 zł

 

Spis_treści

 

Celem pracy jest ukazanie rezerw celowych w systemie rachunkowości banków – dokonanie charakterystyki tworzonych odpisów aktualizujących (rezerw celowych i z tytułu utraty wartości), ich sposobu ewidencji księgowej, ich wpływu na ryzyko kredytowe oraz kształtowanie wyniku finansowego banku. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zostało zdefiniowane pojęcie rezerw w rachunkowości zgodnie z postanowieniami polskiego prawa bilansowego i MSR. W rozdziale drugim przedstawiono zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności w ujęciu prawa krajowego i odpisów MSR – rezerw celowych w ujęciu polskiego prawa oraz odpisów z tytułu utraty wartości według MSR. W rozdziale trzecim przedstawiono rezerwy celowe w zakresie ich oddziaływania na ryzyko w banku. W rozdziale czwartym omówiono miejsce rezerw celowych w sprawozdaniu finansowym banku komercyjnego, a tym samym ich wpływ na wynik finansowy banku.

 

Powrót do listy