Rola międzynarodowych organizacji finansowych w stabilizowaniu światowego systemu finansowego, Część I

Autor Joanna Żabińska (red.)

ISBN 83-7246-913-X

Liczba stron 118

Format 170 x 240 mm

Oprawa miękka

Rok wydania 2005

Nakład wyczerpanyPodstawowe pytania badawcze, które zdecydowały o ukierunkowaniu pracy statutowej zostały sformułowane następująco: W jaki sposób międzynarodowe organizacje finansowe przyczyniają się do upowszechnienia międzynarodowych zasad i norm zabezpieczających stabilność międzynarodowego systemu finansowego? Czy środki finansowe tych organizacji (w formie pakietów ratunkowych i tradycyjnej działalności pożyczkowej) pozwalają na przezwyciężenie nierównowagi i dokonanie niezbędnych przekształceń strukturalnych zapewniających stabilny rozwój krajów członkowskich? Jak są realizowane przez międzynarodowe organizacje finansowe działania zmierzające do wzrostu przejrzystości gospodarki światowej (regionu) stanowiącej główny element strategii przeciwdziałania kryzysom oraz mechanizmu wczesnego ostrzegania? Ze względu na istotne różnice w przyczynach zaburzeń zachodzących na poszczególnych regionalnych rynkach finansowych w pierwszym etapie badań skoncentrowano się na: Zbadaniu ewolucji roli Międzynarodowego Funduszu Walutowego w stabilizacji światowego systemu finansowego. Przedstawieniu specyficznych problemów Ameryki Łacińskiej, stanowiących zagrożenie dla stabilności tego regionu oraz roli Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju i innych międzynarodowych organizacji finansowych w rozwiązywaniu tych problemów. Analizie i ocenie przedsięwzięć podejmowanych przez Azjatycki Bank Rozwoju oraz inne międzynarodowe organizacje finansowe działające w tym regionie dla wzmocnienia stabilności tej części świata.

 

Powrót do listy