Statystyka małych obszarów w badaniach ekonomicznych. Podejście modelowe i mieszane

 

 

Autor                     Tomasz Żądło

ISBN                      978-83-7875-237-0

Liczba stron          294

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2015

Cena                     32 zł

 Dostępna wersja elektroniczna

Spis_treści

 

 

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający. Przedstawiono w nim podstawowe definicje z zakresu metody reprezentacyjnej i statystyki małych obszarów. Rozdział drugi poświęcono empirycznym najlepszym liniowym nieobciążonym predyktorom w badaniach prowadzonych w jednym okresie. Rozdział trzeci poświęcono empirycznym najlepszym liniowym nieobciążonym predyktorom w badaniach wielookresowych. Oprócz przeglądu metod prezentowanych w literaturze przedstawiono autorski model nadpopulacji zakładany dla profili, uwzględniający występowanie korelacji w czasie i przestrzeni, zmiany populacji i przynależności elementów populacji do podpopulacji w czasie.  Rozdział czwarty poświęcono podejściu mieszanemu. Rozdział piąty poświęcono klasom estymatorów i predyktorów, które nie były omawiane w poprzednich rozdziałach.  W każdym z rozdziałów uwzględniono przykłady zastosowania metod statystyki małych obszarów w badaniach ekonomicznych, a ponadto rozdziały od drugiego do piątego uwzględniają badania symulacyjne przeprowadzone na danych rzeczywistych z wykorzystaniem programów przygotowanych w języku R.

 

 

Powrót do listy