Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym. Motywy, okoliczności i warunki oraz procedury, procesy i struktury

 

 

Autor                     Halina Zadora

ISBN                      978-83-7246-670-9

Liczba stron          346

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2011

Cena                     1 zł

 

Spis_treści

 

Praca opiera się na trzech filarach, będących jej częściami. Część I dotyczy motywów fuzji i przejęć. Część II pracy dotyczy okoliczności i warunków, w jakich dokonują się fuzje i przejęcia, co do których przyjęto, że określa je rynek kapitałowy. Część III to przegląd procedur i struktur powstałych w wyniku fuzji i przejęć. Jest to w dużej mierze spojrzenie z punktu widzenia skutków, jakie fuzje i przejęcia wywołują.

 

Powrót do listy