Przejdź do menu Przejdź do treści

Myśl społeczno-ekonomiczna poza głównym nurtem w II Rzeczypospolitej

Przyjąwszy za cel przedstawienie dorobku polskiej myśli ekonomicznej rozwijającej się poza marginalizmem i historyzmem w dwudziestoleciu międzywojennym, autorzy monografii starali się znaleźć odpowiedź na następujące pytania: jaki był wkład omawianych nurtów w tworzenie polskiej myśli społeczno-ekonomicznej? Na ile koncepcje te były twórcze i inspirujące? W jaki sposób dorobek ten odzwierciedlał burzliwą historię polskiego międzywojnia? Czy w ogóle można mówić o nowatorskim podejściu do zagadnień ekonomicznych? W pracy przyjęto tezę, iż mimo dominacji ekonomii subiektywno-marginalistycznej oraz znacznej roli szkoły historycznej, dokonania ekonomistów pozostających poza tymi kierunkami również były znaczące. Ich publikacje zawierają wiele istotnych wątków wzbogacających dorobek ekonomii i prezentują przeważnie wysoki poziom.

Redakcja naukowaUrszula Zagóra-Jonszta, Renata Pęciak
ISBN978-83-7875-164-9
Rok wydania2013
Liczba stron153
Format B5
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3