Myśl społeczno-ekonomiczna poza głównym nurtem w II Rzeczypospolitej

 

 

Autor                     Urszula Zagóra-Jonszta, Renata Pęciak (red.)

ISBN                      978-83-7875-164-9

Liczba stron          153

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

Przyjąwszy za cel przedstawienie dorobku polskiej myśli ekonomicznej rozwijającej się poza marginalizmem i historyzmem w dwudziestoleciu międzywojennym, autorzy monografii starali się znaleźć odpowiedź na następujące pytania: jaki był wkład omawianych nurtów w tworzenie polskiej myśli społeczno-ekonomicznej? na ile koncepcje te były twórcze i inspirujące? w jaki sposób dorobek ten odzwierciedlał burzliwą historię polskiego międzywojnia? czy w ogóle można mówić o nowatorskim podejściu do zagadnień ekonomicznych? W pracy przyjęto tezę, iż mimo dominacji ekonomii subiektywno-marginalistycznej oraz znacznej roli szkoły historycznej, dokonania ekonomistów pozostających poza tymi kierunkami również były znaczące. Ich publikacje zawierają wiele istotnych wątków wzbogacających dorobek ekonomii i prezentują przeważnie wysoki poziom.

 

Powrót do listy