Marginalizm zachodni

 

Autor                     Urszula Zagóra-Jonszta (red.)

ISBN                      978-83-7246-701-0

Liczba stron           151

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2011

Cena                     5 zł

 

Celem opracowania jest przybliżenie dokonań zachodniej myśli ekonomicznej nurtu subiektywno-marginalistycznego, wyeksponowanie jej specyficznych cech oraz przedstawienie najważniejszego dorobku. Praca ma charakter teoretyczny. Wykorzystano w niej metodę opisu, analizy źródeł oraz metodę analizy porównawczej. Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym przedstawiono społeczno-ekonomiczno-polityczne uwarunkowania powstania ekonomii subiektywno-marginalistycznej. W drugim rozdziale zaprezentowano filozoficzne korzenie nurtu subiektywno-marginalistycznego w ekonomii. W kolejnym rozdziale opisano przyczyny narodzin tego nurtu oraz jego cechy i związki z ekonomią klasyczną. Kolejne trzy rozdziały poświęcono subiektywizacji teorii ekonomii, zagadnieniu równowagi rynkowej oraz teorii wartości i teorii podziału.

Powrót do listy