Polska nieliberalna myśl społeczno-ekonomiczna do 1918 roku

 

 

Autor                     Urszula Zagóra-Jonszta (red.)

ISBN                      978-83-7246-415-6

Liczba stron          139

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2010

Cena                     1 zł

 

Spis_treści

 

Celem opracowania jest prezentacja osiągnięć tych nurtów, które nie są związane z ekonomią klasyczną. Mieszczą się w nieliberalnym nurcie i odrzucają wiarę w twórczą moc homo oeconomicusa, kształtującego świat według swojego scenariusza. Ich charakter jest mocno zróżnicowany. W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano poglądy agraryzmu, lewicową myśl ekonomiczną, społeczną naukę Kościoła oraz prawicowe i narodowe poglądy, na gruncie których narodziła się Narodowa Demokracja. Okres badań obejmuje przede wszystkim wiek XIX i początek XX, aż do odzyskania niepodległości w 1918 roku. W Drugiej Rzeczypospolitej kontynuowano rozwój wymienionych wyżej kierunków, jednak warunki były już inne. Odrodzone państwo polskie borykało się z wieloma problemami, których wcześniejsza myśl była jeszcze nieświadoma. W opracowaniu starano się udowodnić tezę, iż osiągnięcia, rozwijających się na obrzeżach ekonomii klasycznej, nurtów społeczno-gospodarczych przyczyniły się do urozmaicenia dorobku XIX-wiecznej myśli ekonomicznej oraz miały korzystny wpływ na dalszy rozwój tych kierunków w wieku następnym.

 

Powrót do listy