Gospodarowanie majątkiem publicznym w warunkach kryzysu – aspekty makro-, mezo-, i mikroekonomiczne

 

 

Autor                     Ewa Zeman-Miszewska (red.)

ISBN                      978-83-7875-024-6

Liczba stron          198

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2012

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

Opracowanie składa się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy jest poświęcony problemom gospodarowania majątkiem publicznym na szczeblu kraju, drugi podejmuje problematykę funkcjonowania samorządów lokalnych w nowych warunkach. Pierwszy blok tematyczny rozpoczyna się omówieniem problemów ogólnych, związanych z uwarunkowaniami procesów transformacji, wśród których szczególne miejsce zajmuje kryzys, zwłaszcza finansowy. Blok drugi poświęcony został transformacji i jej skutkom na szczeblu mezoekonomicznym. Składa się on z sześciu uzupełniających się części dotyczących różnych aspektów przeobrażeń organizacji i zachowań gminy oraz instytucji znajdujących się w jej otoczeniu w nowych warunkach ustrojowych.

 

Powrót do listy