Zrównoważone społeczeństwo informacyjne

 

 

Autor                     Ewa Ziemba

ISBN                      978-83-7875-358-2

Liczba stron          355

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 twarda

Rok wydania         2017

Cena                      50 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

 

Treść monografii podzielono na pięć rozdziałów merytorycznych. Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny. Trzy kolejne rozdziały rozpoczynają się wątkami teoretycznymi, aby w dalszej kolejności przedstawić wyniki przeprowadzonych badań empirycznych i dyskusję nad nimi. Ostatni rozdział prezentuje wyniki badań empirycznych oraz końcowe deliberacje nad zrównoważonym społeczeństwem informacyjnym. Niniejsza monografia jest wynikiem długoletnich zainteresowań autorki problematyką wykorzystania informatyki w przedsiębiorstwach i administracji publicznej. Oddając tę monografię w ręce czytelnika, autorka ma świadomość, że jest ona przyczynkiem do tworzenia teorii zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego.

 

 

Powrót do listy